Enter your keyword

Praktisch – Privacy en klachten

Gaan voor zorgvuldigheid
Gaan voor zorgvuldigheid

Ik wil de zorgvuldige weg met jou bewandelen, in alles. Dat betekent bijvoorbeeld dat de privacy van mijn cliënten volledig gewaarborgd is. Ook heb ik een solide klachtenprocedure.

Van de gesprekken met cliënten maak ik aantekeningen in het cliëntendossier. Je kunt dit dossier altijd inzien. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen informatie aan derden, zoals huis- en bedrijfsartsen.
Voordat we starten met de therapie onderteken je een behandelovereenkomst waarin ook informatie over het waarborgen van jouw privacy staat. Hier vind je een voorbeeld van de behandelovereenkomst.

AVG
Volgens de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mogen alleen hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens van je gevraagd worden. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen deze gebruikt worden.

  • Hier vind je het privacyreglement met een uitgebreide toelichting op toepassing van de AVG.
  • Hier vind je informatie over hoe ik omga met gegevens die via deze website binnenkomen.

Bij een klacht
Ik doe mijn uiterste best om cliënten door therapie en begeleiding verder te helpen. Het kan echter gebeuren dat er in jouw ogen iets misgaat. Als je vindt onzorgvuldig of verkeerd behandeld te zijn, bespreek ik dat graag persoonlijk met je. Hopelijk kunnen we het met elkaar oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je de klacht bespreken met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) waarbij mijn praktijk is aangesloten. Op de website van de NFG vind je de klachtenprocedure.