Enter your keyword

Aanpak

De weg van buiten naar binnen
De weg van buiten naar binnen

Door mijn therapie wil ik met jou de weg van buiten naar binnen afleggen. Dat wil zeggen: weer op zoek gaan naar je hart en het vermogen om verbinding te voelen en te maken.

Aandacht voor je lichaam is een wezenlijk onderdeel van mijn therapie. Verdriet, trauma, angst of teleurstelling kan de connectie tussen lijf en hart blokkeren. Mijn aanpak is erop gericht dat te herstellen.

  • We boren levenskracht aan en activeren deze om belemmeringen en
    weerstanden te onderzoeken.
  • Door de therapie worden belemmeringen en weerstanden overwonnen zodat de natuurlijke stroom van het hart kan herstellen.

De Gestalttheorie en andere inzichten

Mijn werkwijze is ingekaderd in de Gestalttheorie. Dat betekent dat we aan de slag gaan met concrete ervaringen in het hier en nu.

  • De Gestaltbenadering nodigt je uit om al je zintuigen te gebruiken en niet te blijven steken in praten. Het helpt je om vertrouwder met jezelf te leven en mensen en dingen reëler te ervaren.
  • In het lichaamsgerichte werk gebruik ik inzichten uit de psychosynthese en bio-energetica.